Anulowanie Olimpijskich Igrzysk z powodu wybuchu Pierwszej Wojny Światowej

Zgodnie z decyzją MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski), która została podjęta 27 maja 1912 roku, Igrzyska Olimpijskie powinny się odbyć w 1916 roku. Prawo ich przeprowadzenia wygrał Berlin (Niemcy), pozostawiając w tyle innych pretendentów: Aleksandrię (Egipt), Amsterdam (Niderlandy), Brukselę (Belgia), Budapeszt (Austro-Węgry) i Cleveland (Stany Zjednoczone).

Anulowanie Igrzysk Olimpijskich

Stolica Niemiec intensywnie przygotowywała się do igrzysk. Zbudowano tam nawet nowy stadion. Jednak po wybuchu Pierwszej Wojny Światowej igrzyska zostały anulowane. Według szczegółów ze strony newsinfo.pl, tuż przed wybuchem wojny, na kolejnej sesji MKOl w Paryżu, zostało podjętych wiele ważnych organizacyjnych decyzji, które miały duże znaczenie dla całego olimpijskiego ruchu. W szczególności na obradach została zatwierdzona forma olimpijskiej flagi (pięć przeplatanych obręczy), zatwierdzono oficjalne języki (francuski, angielski i niemiecki), a także zostały rozpatrzone kwestie współpracy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z międzynarodowymi federacjami.

Należy podkreślić, że w czasie trwania wojny, nie patrząc na przerwę w olimpijskich igrzyskach, MKOl nadal pracował. Miastem, które wybrano jako siedzibę MKOl i miejsce działalności olimpijskiego ruchu, została szwajcarska Lozanna. W 1919 roku zebrali się tam praktycznie wszyscy członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, żeby zdecydować, gdzie mają się odbyć najbliższe Olimpijskie Igrzyska.

Poza tym zgodnie z olimpijską kartą, w przypadku nieudanych Olimpijskich Igrzysk numery Olimpiad pozostają i następnym igrzyskom przydzielono numer 7. Postanowiono, że następnym miejscem igrzysk będzie Antwerpia (Belgia). Niemcy i ich sojusznicy, którzy brali udział w Pierwszej Wojnie Światowej, zostali odsunięci od wzięcia udziału w Olimpiadzie.