2 wojna światowa – jak to się zaczęło?

Niestabilność stworzona w Europie przez pierwszą wojnę światową (1914-18) stała się punktem wyjścia dla kolejnego międzynarodowego konfliktu – II wojny światowej, która wybuchła dwie dekady później i okazała się jeszcze bardziej niszczycielska. Adolf Hitler, przywódca Partii Nazistowskiej, doszedł do władzy w niestabilnych gospodarczo i politycznie Niemczech, przezbroił naród i podpisał strategiczne traktaty z Włochami i Japonią, aby wzmocnić swoje ambicje związane z dominacją w świecie. Inwazja Hitlera na Polskę we wrześniu 1939 roku zmusiła Wielką Brytanię i Francję do wypowiedzenia wojny Niemcom, co oznaczało początek II wojny światowej. W ciągu następnych sześciu lat konflikt odbierze więcej życia i zniszczy więcej ziemi i mienia na całym świecie niż jakakolwiek poprzednia wojna. Wśród szacowanych 45-60 milionów zabitych było 6 milionów Żydów zamordowanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych w ramach diabelskiego „Ostatecznego rozwiązania” Hitlera, znanego obecnie jako Holokaust.