Kto był największym przyjacielem marszałka Piłsudskiego?

W listopadzie tego roku mija 143 rocznica urodzin Walerego Sławka słynnego zausznika i przyjaciela Józefa Piłsudskiego, premiera i …samobójcy.

Kim był Walery Sławek – najlepszy przyjaciel Piłsudskiego?

Sławek urodził się 2 listopada 1879 roku w rodzinie szlacheckiej mieszkającej na Podolu. Podczas studiów odbywanych w warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej imienia Kronenberga po raz pierwszy spotkał przyszłego marszałka i wywarł na nim bardzo korzystne wrażenie co zaowocowało zaangażowaniem się Sławka w działalność Polskiej Partii Socjalistycznej.

Walery Sławek – to Cię zainteresuje

Młodość Pana Walerego mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu sensacyjnego. Działa w podziemnych strukturach PPS tworzy jej zbrojne ramię tzw. bojówki, których głównym celem jest zbrojne zwalczenie rosyjskiego zaborcy. Już w 1903 roku trafia do więzienia z którego salwuje się brawurową ucieczką. Kilka lat później spotkała go jednak tragedia. Podczas jednej z akcji wybuch bomby doprowadza do utraty oka, kilku palców i oszpecenia twarzy. Nie ostudziła to jednak zapału młodego rewolucjonisty. Po wybuchu I Wojny Światowej kieruje wywiadem I Brygady Legionów. Aresztowany przez Niemców w 1917 roku przebywał w niewoli aż do końca wojny. Po przejęciu władzy przez długie lata był prawą ręką Marszałka. W tym czasie aż trzykrotnie pełnił funkcję premiera. Po śmierci Piłsudskiego, Sławek był coraz bardziej marginalizowany i odsuwany na boczny tor. Pozostawał w konflikcie z zyskującym coraz większe wpływy Marszałkiem Rydzem- Śmigłym. Coraz bardziej rozżalony Sławek opuścił Warszawę i zamieszkał z dla od wielkiej polityki.

Jednak wiosną 1939 r. wraca do stolicy a po kilku dniach 2 kwietnia 1939 roku w godzinie śmierci Marszałka strzela sobie w usta. Pozostawiony list pożegnalny nie pozostawia wątpliwości, że było to samobójstwo jednak nie wyjaśnia jego powodów. Po przewiezieniu do szpitala nie odzyskawszy przytomności umiera. Wśród wielu hipotez dotyczących przyczyn targnięcia się na swoje życie Walerego Sławka często pojawia się wątek planowanego zamachu ale brak dowodów potwierdzających tę hipotezę.

Więcej artykułów o historii, społeczeństwie i polityce znajdziesz w serwisie https://www.polityka24.pl/.