Adolf Hitler, Holokaust i naziści

Adolf Hitler (1889-1945) był wojskowym i politycznym przywódcą Niemiec w latach 1933-1945. Mianowany kanclerzem w styczniu 1933 roku, do sierpnia 1934 roku Hitler ogłosił się Führerem – przywódcą Niemiec. Hitler rozpoczął II wojnę światową w 1939 r. i jest odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, w tym około sześciu milionów Żydów w nazistowskim ludobójstwie.

Nazistowskie Niemcy (tzw. Trzecia Rzesza) to popularna angielska nazwa Niemiec w latach 1933-1945, kiedy krajem rządził Adolf Hitler i jego partia nazistowska. Po mianowaniu na kanclerza w 1933 roku, Hitler i jego nazistowski rząd szybko przejęli władzę dyktatorską i próbowali kontrolować i narzucać nazistowskie wartości we wszystkich aspektach życia politycznego, społecznego i zawodowego ludzi, wykorzystując propagandę i prześladowania.

Hitler kontra Stalin: Operacja Barbarossa (1941-42)

Holokaust, zorganizowany przez antysemickiego nazistowskiego przywódcę Adolfa Hitlera, był świadkiem systematycznego mordohego masowego mordu w historii świata: zginęło tam około 1,1 mln ludzi, z czego 1 mln to Żydzi. Dziś, Holokaust upamiętnia się w Dniu Pamięci o Holokauście 27 stycznia.

 

Dodaj komentarz