Z wizytą w Łasku – kościół Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła

Kościół Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku to jeden z najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej na terenie województwa łódzkiego oraz miejsce, które chętnie odwiedzają pielgrzymki z całej Polski. Zgromadzone w kościelnym wnętrzu zabytki sprawiają, że Łask jest też atrakcyjnym kierunkiem dla tych turystów, którzy w czasie wycieczki po Polsce chcą ujrzeć wyjątkowe dzieła sztuki.

Jakie atrakcje czekają na zwiedzających Łask?

Kościół w Łasku jest miejscem wyjątkowym już ze względu na postać swego fundatora. Powstał on w 1525 roku z fundacji kanclerza i prymasa Jana Łaskiego – osoby wyjątkowo ważnej w dziejach nie tylko tego miasta, ale i całego kraju. Świątynia, którą ufundował Jan Łaski, była ciekawym przykładem stylu gotyckiego, a o jej średniowiecznym rodowodzie do dziś przypomina tu wiele elementów architektonicznych.

Kościół Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła – to warto wiedzieć

Choć w połowie XVIII wieku kościół został rozbudowany i zyskał cechy typowe dla sztuki barokowej, w jego wnętrzu wciąż można dojrzeć wiele dzieł sztuki późnogotyckiej. Na jakie dzieła sztuki warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tej świątyni? Rokokowe ołtarze, obraz św. Michała prezentowany w ołtarzu głównym – oto najważniejsze zabytki. Pięknie prezentują się tez obrazy umieszczone w ołtarzach bocznych. To obrazy Świętej Rodziny, św. Rocha oraz świętych Antoniego, Wojciecha i Stanisława. Każdy z nich ma sporą wartość, każdemu z nich warto się uważniej przyjrzeć. Zabytkiem sztuki sakralnej, którego w trakcie wycieczki po Łasku nie można pominąć, jest jednak inne dzieło. To alabastrowa płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem, która ma formę tonda i która uchodzi za jedno z najciekawszych dzieł sztuki renesansowej na ziemiach polskich.

Płaskorzeźba ta trafiła w początkach XVI wieku do Polski, jako dar, który Jan Łaski otrzymał w Rzymie od samego papieża Leona X. Dzięki tej płaskorzeźbie już w XVI wieku Łask stał się miejscem, w którym dynamicznie rozwijał się kult maryjny. Koronacja wizerunku Matki Boskiej oraz utworzenie w Łasku sanktuarium to czynniki, dzięki którym zainteresowanie pielgrzymów i turystów tym miejscem wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Więcej artykułów o interesujących zabytkach znajdziesz w serwisie https://www.ehistoria.pl/.