Związek morski w starożytnych Atenach

W roku 478 p.n.e powstał Związek Morski, nad którym hegemonię sprawowała Grecja, czyli miała ona główne dowództwo nad finansami oraz wojskiem. Najlepiej związek ten charakteryzuje nazwa symmachia, ponieważ oznacza ona wspólną walkę z wrogiem- Persją. W skład Związku Morskiego weszła Grecja, państwa z wysp Morza Egejskiego oraz wybrzeży Azji Mniejszej.

NAZWA ZWIĄZKU MORSKIEGO

Jest kilka nazw, jakimi można nazwać sojusz między Grecją, wyspami Morza Egejskiego oraz Azji Mniejszej

  • Symmachia Delijska lub Związek Delijski- ponieważ w Delos odbywało się większość obrad Związku oraz była to siedziba skarbca
  • Ateński Związek Morski- ponieważ, to Ateny sprawowały główne przewodnictwo
  • Symmachia Ateńska
  • Związek Helleński- ponieważ połączył wszystkie państwa- miasta Grecji

POWSTANIE ZWIĄZKU MORSKIEGO

Po zwycięstwie pod Platejami i Mykale Grecy nadal atakowali terytoria perskie w Europie. Pierwszym celem jest baza wroga w cieśninie. Ateńczycy i wyspiarze popłynęli bezpośrednio z Mykale na wody Hellespontu, gdzie oblegali i zdobyli Sestos. W 478 roku połączona flota grecka pod dowództwem Pausaniasza zdobyła Bizancjum. Jednak tutaj ekscesy i surowość Pauzaniasza spowodowały rozłam: z wyjątkiem Peloponezyjczyków inne kontynenty odmówiły wykonania jego rozkazów. Spartanie odwołali Pauzaniasza i wysłali kolejnego przywódcę do Bizancjum, ale było już za późno. W tym samym czasie Ateńczycy i Grecy z wybrzeża trackiego oraz wysp zawarli (478/477) przymierze antyperskie z Atenami, zwane w historii jako Związek Morski.

Spartanie pogodzili się z tym, że Związek Delijski będzie bronił się przed agresywnymi atakami ze strony Perskiej, co zwolniło ich od dalszego uczestnictwa w wojnach.
Ateny tymczasem, jako hegemon, ustalał liczbę wystawianych okrętów wojennych, wysokość pieniężnych daniń oraz wystawiał hellentonów, czyli kontrolerów finansowych związkowych.

CELE I DZIAŁANIA ZWIĄZKU

Głównym celem Symmachii była obrona przed Persami, a dowodził ją Kimon, syn Miltiadesa, do roku 462 p.n.e. i mimo tego, że Ateny sprawowały tam władzę, głosowania miały charakter demokratyczny. W tym celu powołano synedrion- radę sprzymierzonych- w której każde ze sprzymierzonych państw posiadało jeden głos. Taki synedrion zbierał się na Delos raz do roku. Miał on za zadanie sprawować nad wojnami, pokojem, ale także przyjmowanie nowych członków oraz rozwiązywanie sporów między sprzymierzonymi.

Okazuje się, że Symmachia Delijska miała szersze ambicje, bo nie zamierza się rozwiązać po pojednaniu z Persami. Ateny skutecznie i brutalnie stłumiły wszystkie bunty pozostałych polis, które próbowały wycofać się z symmachii. Ochrona Aten i próba zdobycia znaczącej przewagi w świecie hellenistycznym doprowadzi do konfliktu ze Spartą. Ciekawe informacje oraz wiedzę w tym temacie posiada redaktor strony infoino.pl, który na łamach portalu dzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na temat tego okresu i tamtych wydarzeń.

DRUGI ZWIĄZEK MORSKI

Ateński Związek Morski przestał istnieć po przegranej wojnie peloponeskiej w 404 roku p.n.e. lecz już niedługo później, w roku 378/377 powstał drugi Związek Morski, lecz mimo tego, że był on oparty na bardziej demokratycznych zasadach, był on słabszy od poprzedniego, i opierał się głównie na narzuceniu innym państwom członkowskim ateńskiej dominacji, co doprowadziło do wojny sojuszniczej, którą Ateny przegrały, a w roku 355 p.n.e sojusz ostatecznie się rozpadł.